ابزار نقاشی و رنگ آمیزی متنوعی وجود دارند که برای ایجاد آثار هنری یا تجسم ایده‌های خلاقانه استفاده می‌شوند. این ابزارها شامل موارد زیر می‌شوند:قلم‌ها و مدادها،رنگ‌های آبرنگ،رنگ‌های روغنی،مدادهای رنگی،قلم‌های ژله، اسپری‌های رنگ